JK Business services s.r.o. - informace týkající se zprostředkovatele podle § 93 písm. a) až k) zákona o spotřebitelském úvěru 

a) Jsme samostatným zprostředkovatelem 

b) naše kontaktní údaje jsou - sídlo Rudolfovská 422/122, České Budějovice, 370 01, tel. 733 736 727, info@jkbusiness.cz, zastupujeme poskytovatele spotřebitelských úvěrů 

c) Jme vedeni v registru ČNB, kde je možno ověřit oprávnění k činnosti zprostředkovatele, cnb.cz - seznamy a evidence - seznam regulovaných a registrovaných subjektů - stav ke dni - provest - Vázaní zástupci dle zákona o spotřebitelském úvěru 

d) poskytování rady podle § 85 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru a informace o tom, z nabídky kterých poskytovatelů tato rada vychází - takovouto radu neposkytujeme, spotřebiteli sdělujeme, pouze to, že nabízíme zprostředkování spotřebitelského úvěru v určitých segmentech produktů na trhu a pro takovéto segmenty (podle spotřebitelem požadované výše úvěru) máme vždy pouze z omezený okruh produktů od jejich poskytovatelů, se kterými máme smluvní vztah, proto je na spotřebiteli, se kterým z nich si přeje úvěr sjednat a v konečném důsledku záleží také na tom, zda spotřebitel splňuje všechna kritéria požadovaná zvoleným poskytovatelem úvěru. 

e) máme zákaz svázat uzavření smlouvy o zprostředkování spotřebitelského úvěru s jakoukoli doplňkovou službou 

f) nezprostředkováváme úvěry na bydlení 

g) v případě, že s klientem uzavřeme smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru je výše provize 10% z jistiny úvěru, v případě že neuzavřeme smlouvu o zprostředkování spotřebitelského úvěru, naší odměnu hradí poskytovatel úvěru. Současně nesmíme pobírat odměnu nebo pobídku od spotřebitele i od poskytovatele nebo třetí osoby. 

h) nezprostředkováváme úvěry na bydlení 

i) interním mechanismus vyřizování stížností naleznete vyvěšen vedle tohoto dokumentu na samostatném informativním formuláři - reklamační řád 

j) spotřebitel má možnost mimosoudního řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím finančního arbitra, kontakt zde : https://www.finarbitr.cz/cs/ 

k) orgánem dohledu nad naší činností je Česká národní banka 

Na závěr Vás informujeme o tom, že se spotřebitelem vždy sepisujeme záznam o jednání a dále je spotřebiteli poskytnut tzv. standardní evropský formulář (předsmluvní informace), který vždy vyhovuje požadavkům § 95 až 98 ZSÚ, tyto formuláře jsou podepisovány jak za naší společnost, tak spotřebitelem.